Bertem


Bertem – 3.575 m²

Schellen Architecten en S3Architecten zitten in de eindronde voor dit wedstrijdontwerp. Dit woonproject bestaat uit diverse woontypologieën voor jong en oud, ondergebracht in verschillende trapvormige volumes die geschrankt staan langs de centrale wandel- en fietsas. De optimale positionering van de volumes geeft het geheel een zekere lichtheid. Bijna elke woning kreeg een ruime zuidelijke of zuidwestelijke buitenruimte en zichten naar de groene long van Bertem aan de ene kant en naar de kern met de kerk en de ommuurde pastorij aan de andere. Een centraal groen plein met speeltuigen, petanquebaan en een barbecue doet dienst als ontmoetingplek. Allerlei paden met verschillende types verharding vormen als uitlopers van de centrale circulatieas een boeiende structuur van wandelpaden en groene ruimtes. De overgang naar de publieke ruimte is geleidelijk, zonder afsluitingen.

OASE VAN RUST

De ideale oriëntatie en de architectuur, gestalte gegeven met duurzame gevels in streekeigen baksteen en houten accenten, dragen bij tot de rust die de bewoners hier ervaren.

EEN ANDER NIVEAU

Het niveauverschil tussen de Tervuursesteenweg en de site bood de gelegenheid om op een subtiele manier een luchtige, groene publieke parking aan te leggen, deels verborgen achter groenschermen. Aan de zijde van de Tervuursesteenweg oogt het Poortplein met de glazen architecturale buitenlift en trap eerder stedelijk. Het is een herkenningspunt en aantrekkingspool voor het achterliggende gebied.

Digitale rendering unbuiltarch.pro


Andere Woonprojecten