Gravenplein


Beveren
ONTWORPEN IN FUNCTIE VAN BESTAAND GROEN

Een zeer belangrijke factor bij het ontwerp van de volumetrie van het nieuwe gebouw is de aanwezigheid van de Lange Dreef en de imposante dubbele beukenrij. Door het volume te ontwerpen in een U-vorm ontstaat er de mogelijkheid om de groene structuur van de dreef aan te vullen en te verlengen tot in het gebouw met een parkachtige groenaanleg die de connectie van de appartementen met de groene omgeving versterkt. De doordachte groenaanleg zorgt voor een zachte overgang tussen de publieke dreef en de collectieve binnentuin en private terrassen. De ruime afstand van het gebouw tot de hoge beukenbomen van de Lange Dreef en brede half omsloten binnentuin gelegen aan de zuidkant van de site zorgen voor een aangenaam groen binnenplein waar alle bewoners van kunnen genieten. De volumetrie laat een maximaal aantal bewoners toe om te genieten van een optimale oriëntatie en zichten op de Lange Dreef.

ZACHTE DOORWAADBAARHEID VAN DE SITE

Naast de connectie met de Lange Dreef, speelt het volume van het gebouw ook een sterke rol in het vormen van de pleinwand aan het Gravenplein. Het volume is ontworpen met zes bouwlagen aan de zijde van het Gravenplein. De eerste drie verdiepingen worden voorzien als een doorlopende plint in U-vorm.

Fietser en wandelaar staan centraal in de vormgeving van de site. Er wordt maximaal ingezet op de doorwaardbaarheid van de site voor zacht verkeer. Doorheen de site en de binnentuin wordt een padenstructruur voorzien.

DOORGANGEN ZORGEN VOOR VERBINDING

De verschillende inkomzones vormen brede doorgangen doorheen het gebouw die het Gravenplein verbindt met de groene binnentuin. Vanaf het Gravenplein ontstaan er verschillende zichten op de binnentuin en de Lange Dreef. Door middel van deze doorsteken is het mogelijk voor alle bewoners om rechtstreeks van hun appartement naar de binnentuin te wandelen zonder gemotoriseerd verkeer te kruisen. De zachte doorwaadbaarheid en het groene karakter van de site worden versterkt door de groenaanleg, de groendaken en de infiltratiewadi’s in volle grond.

Project ism S3Architecten en burO Groen
3D simulaties S3Architecten


Andere Openbaar & Wedstrijd