Hallensis


Halle – 6.500 m²

AFWISSELENDE GEVELS

De kopse gevels werden architecturaal & open uitgewerkt met gevelopeningen en terrassen, zodat ze aangenaam overkomen in het straatbeeld.

Door aan de zuidzijde deels inpandige en deels uitkragende terrassen  te voorzien, wordt de lengte van de gebouwen visueel gebroken. De lichtgrijs genuanceerde gevelsteen wordt afgewisseld met enkele accenten in een houten gevelbekleding.

CENTRAAL PARK

Het binnengebied tussen de gebouwen wordt groen ingericht bovenop de ondergrondse garage. Zowel inrichting van dit binnengebied, als constructie van de ondergrondse garage volgt het oorspronkelijke niveauverschil in het terrein.

Computerrender: infunctievan


Andere Woonprojecten