Heffena


Heffen

Heffena werd ontworpen op schaal van het dorp. Zowel de architectuur als de nieuwe functies gaan het dorpsplein, het hart van Heffen, nog versterken. Het unieke van Heffena is de weldoordachte integratie van het beschermde Jachthuis in het nieuwbouwproject, zodat een samenhangend geheel wordt gecreëerd met respect voor het erfgoed.

In de Kazernestraat wordt er harmonieus aangesloten op de kenmerkende rijwoningen van het dorp. De typische rood/bruine gevelsteen, de verticale ramen, de plint en de kroonlijst worden op een hedendaagse manier geïnterpreteerd. De ruime zuid west georiënteerde terrassen hebben zicht op het groene binnengebied.

Het eerder massieve hoekgebouw zorgt met zijn extra bouwlaag voor een architecturaal accent zonder te willen concurreren met de naastliggende, historische waardevolle gebouwen. De detaillering en de witte gevelsteen sluiten aan bij het brouwerswoning, links van de voormalige brouwerij. In overleg met monumentenzorg worden de historische waardevolle elementen bewaard en geaccentueerd.

Zowel in het hoekgebouw als in de voormalige brouwerij komen er op het gelijkvloers commerciële ruimtes. Zo ontstaat er een levendige plint die aansluit op het publieke plein.

Door de inplanting van de gebouwen ontstaat er een ruim en groen binnengebied met semi-openbaar karakter en private tuinen. De doorsteek naar deze groene tuinzone zorgt voor een visuele meerwaarde in het straatbeeld.

3D visualisaties: Cogiva


Andere Woonprojecten