Project Malterie


Boortmeerbeek – 26.583 m²
VOORMALIGE MOUTERIJ

In het centrum van Boortmeerbeek was destijds een van de grootste mouterijen van heel Europa gevestigd. Deze desolate mouterijsite werd omgevormd naar een nieuw centrum via een ondersteunend woningbouwproject met woningen, diensten en handelsruimtes.

Bij de uitwerking van de plannen werd uitgegaan van de beeldbepalende waarde van een twee gebouwen binnen het plangebied.

DE MOUTSILO’S: “DEN AST”

Dit gebouw was ook gekend als de ‘voormalige ast’ van de mouterij. Vanwege de houten binnenstructuur en planopbouw met opslagsilo’s kon het gebouw bouwtechnisch niet behouden blijven. De nieuwbouw heeft dezelfde verschijningsvorm gekregen met het typische wolfsdak, bakstenen penanten en stalen geveltrekkers. Op die manier werd de beeldbepalende waarde en de herinnering aan de ast behouden.

DE METSELWERKSILOTOREN

De metselwerksilo dateert van 1957 en heeft een beeldbepalende waarde en functie als baken. Hij is een belangrijke getuige van de modernistische industriële bouwstijl van een gedeelte van de mouterijgebouwen. Deze silo heeft een bouwhoogte van ca.32 meter. Na het inbrengen van een nieuwe verticale stijgstructuur werden hier 5 hoogwaardige lofts, een kantoorvloer en een tandartspraktijk gerealiseerd.

HELDENPLEIN

Het behoud van de twee karakteristieke volumes van de voormalige ast en de silotoren in metselwerk conditioneerde sterk de verdere ontwikkeling van het plangebied. De ruimte rondom beide gebouwen werd maximaal open gewerkt zodat de gebouwen vrij kwamen te staan zoals ook oorspronkelijk het geval was. De publieke open ruimten die hierdoor ontstonden, zijn op schaal van het bestaand weefsel.

In het midden van de nieuwe bebouwing bevindt zich het semipublieke “Heldenplein”. Dit verkeersvrije speelplein is omzoomd met bomen en vormt een aangename beleving. Het plein verhoogt het wooncomfort van de buurt. Op de zachte vloerbedekking van het plein zijn er tekeningen van de mout aangebracht als herinnering aan de vroegere functie van de omgeving.

ontwerp Fase 1 en 2 i.s.m. S3Architecten


Andere Woonprojecten